FŐOLDAL

   MAGUNKRÓL     CSOPORTKÉPEINK     TAGJAINK     TÚRANAPTÁR     BESZÁMOLÓK     ARCHÍVUM      LÉTESÍTMÉNYEINK    TÚRAKÖR KLUB     ÍRÁSOK      NAPLÓ     MÉDIA     JÁRÓFÖLD 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

A LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NÉVADÁSÁRÓL (2006)

 

 

Lajosmizse egyetlen általános iskolájának régóta próbáltak nevet adni. Ez különböző korokban másképp és másképp zajlott, de valami miatt sosem járt sikerrel. 2006-ban igazgató váltás történt, új célok, új koncepciók kerültek meghirdetésre. Közéjük tartozott, hogy iskolánknak nevet kellene adni és mellé komoly hagyományrendszert felépíteni. Több közösségi program, esemény, család- és gyermek központúbb oktatás, foglalkozások.
Az élet is besegített, amikor a költségvetés szigorítása okán, az ésszerűbb gazdálkodás érdekében az oktatási intézményeknek létre kellett hozni az intézmények társulását: az iskola a kollégium és a felsőlajosi iskola egy vezetés alá vonásával. Emiatt az intézmény neve mindenképpen változott volna, így ismét felmerült az iskolanévadás gondolata.
Osbáth Barna igazgató és vezetőtársai pályázatot írtak ki, mely szerint a lajosmizsei iskolához méltó, illő nevet keresnek, különös tekintettel arra, hogy a név személyisége, életműve vállalható legyen a gyermekek, szülők, tanárok részére, köré újfajta hagyományrendszert lehessen felépíteni, ezzel fokozva a közösségi összetartozás és az élményszerű oktatás-nevelés kérdését.
Négy pályázat érkezett: Móricz Zsigmond, Bessenyei Ferenc, Könyves Kálmán és Fekete István neve. A pályázatokat egy hét tagú – két tanár kollégából, egy szülőből, egy diák önkormányzati tagból, egy önkormányzati képviselőből, egy vállalkozóból és a művelődési ház egy prominens dolgozójából álló bizottság bírálta el, mégpedig olyan módon, hogy mindenki két nevet javasolt. Fekete István hat embernél jelent meg, így egyhangúlag emellett döntöttek.
Joggal kérdezhetnénk, mi köze Fekete Istvánnak Lajosmizséhez? Eddig semmi. A kérdést úgy is fel lehetne tenni, és talán így érdemesebb, mi közünk nekünk és – akikért az iskola van! – gyermekeinknek Fekete Istvánhoz? Sok.
Aki ismeri az életművet, az író polihisztor személyiségét, természetszeretetét, humanizmusát, az érti, miért őrá esett a választás. Aki olvasott vagy tévében látott tőle, róla bármit, az pedig már tudja is.
Mert ki, mi lenne alkalmasabb a gyermekek megszelídítésére, világ iránti érdeklődésének felkeltésére, az olvasás megszerettetésére, ha nem Vuk, Bogáncs, Tutajos vagy Matula bácsi? Hogyan lehetne korunk és a közeljövő legégetőbb, nem csak iskolán kívüli problémájára, a mérhetetlen környezetszennyezésre és a hozzá nélkülözhetetlenül hozzá tartozó környezettudatos nevelésre felhívni a figyelmet, ha nem egy olyan író életművével, aki személyében a legjobb példa?
Önmagában persze a névadás még nem oldja meg ezeket a problémákat, ám kapaszkodó lehet a megoldásukban, a velük való szembesülésben.  Az, hogy mi lesz Fekete István jótékony hatása a róla újonnan elnevezett iskolára, tágabb értelemben Lajosmizsére, az természetesen csak rajtunk múlik. Amit fontosnak tartunk, azt közvetítjük, eddig meg nem lévő hagyományok kialakításával, a már meglévők továbbvitelével. Mindannyiunk közös ügye, jövőbeni életünk minősége, gyermekeink, unokáink sorsa múlik rajtunk.
Egy indián bölcsességet szeretnék a végére idézni. Erről a felelősségről szól:

 „Vigyázz a Földre!. Nem az őseid hagyták rád, az unokáidtól kaptad kölcsön.”

Balog Csaba Sántaőz
(a nyertes pályázat beadója) 

 

 

 

 

Az oldalon szereplõ írások, képek felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.

 

"Vigyázz a Földre! Nem az őseid hagyták rád, az unokáidtól kaptad kölcsön." (indián közmondás)

a© Petőfi Túrakör - Balog Csaba Sántaőz